Uudised

04.02.2009.
Dokumendipunkt avaldas tasuta lugemiseks Uido Truija e-raamatu "Hagimenetlus tsiviilasjas".
Käsiraamatu eesmärgiks on anda lugejale algteadmisi õigusemõistmisest tsiviilasjades.

 

Loe edasi...

28.01.2009.
Mis muutub uue töölepingu seadusega?
Uue seaduse järgi võib töötaja kohustuste täitmisel kasutada kolmanda isiku abi.

 

Loe edasi...

17.12.2008.
Tasuta tööõigusalast nõu said ligi 240 inimest
Tallinn pakub elanikele linnavalitsuse teenindusbüroos asuvas ettevõtja infopunktis tasuta tööõigusnõu ja möödunud nädala tulemused näitavad, et vajadus tööõigusalase nõustamise järele on jätkuvalt suur, sest kahe esimese töönädalaga teenindati ligi 240 abivajajat.

 

Loe edasi...

02.12.2008.
Tallinn annab tasuta tööõigusnõu
Tallinn alustas 1. detsembrist tasuta tööõigusalase nõustamisega Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7, I korrus) asuvas ettevõtja infopunktis.

 

Loe edasi...

15.01.2007.
Pärast 15. jaanuari ei saa enam tellida isikut tõendavat dokumenti pangakontorisse
15. jaanuar 2007 on viimane päev, mil saab dokumentide väljastamise kohaks valida pangakontori. Alates 16. jaanuarist taotletud dokumendid saab kätte kodakondsus- ja migratsiooniameti (KMA) büroodest.

 

Loe edasi...

10.01.2007.
Alates 2. jaanuarist 2007 on võimalik luua osaühing, FIE, täis- või usaldusühing ka ilma notari juues käimata.
Selleks vajalikud kandedokumendid tuleb esitada võrgulehe http://ekanded.eer.ee kaudu.

 

Loe edasi...

14.12.2006.
ID-kaardi baaskoolitus on kättesaadav veebis.
Arvutikaitse 2009 algatuse raames loodud ID-kaardi elektroonilist kasutamist käsitlev baaskoolituse tervikmaterjal on kättesaadav aadressil koolitus.id.ee. Sealhulgas on koostatud materjalide pakett tööandjatele asutusesiseste koolituste läbiviimiseks.

 

Loe edasi...

29.11.2006.
Ametlike Teadaannete väljaandmist hakkab korraldama Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
Möödunud nädalal võeti Riigikogu poolt vastu Ametlike Teadaannetega(AT) seonduvate seaduste muutmise seadus, mille kohaselt hakkab alates 1. jaanuarist 2007 Ametlike Teadaannete väljaandmist korraldama Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

15.11.2006.
Tööraamatu tagastamine - Millal tuleb tööraamatu kinnipidamine töötajale hüvitada?
Kui tööleping lõpetatakse ning tööandja käes on ka töötaja tööraamat, tuleb see töötajale tagastada. Kui seda õigeaegselt ei tehta, tuleb seaduse kohaselt maksta töötajale hüvitisena keskmist palka kuni tööraamatu tagastamiseni. Lähtudes aga hiljutisest riigikohtu lahendist ei ole hüvitise maksmise kohustus absoluutne

 

Loe edasi...

14.06.2006.
ELi eksperdid hoiatavad suuremate tööohutuse ja töötervishoiu probleemide eest.
Praegused suundumused ühiskonnas ja töökorralduses loovad uusi riske ja esitavad tööohutuse ja töötervishoiu uurimisele uusi nõudmisi.

 

Loe edasi tööinspektsiooni lehelt

25.08.2005.
Töölepingutes on vajakajäämisi.
Tööinspektsioon tegi kokkuvõtte sihtkontrollist, mille eesmärk oli välja selgitada töölepingute vastavus töölepingu seaduse § 26 lõikele 1. Teatavasti hakkas 1. maist 2004 kehtima muudetud töölepingu seadus.

 

Vaata tööinspektsiooni pressiteadet

02.08.2005.
Tööinspektsioon on tööandjaid varasemast rohkem konrollinud.
Tööinspektsioon viis tänavuse aasta esimesel poolel läbi 4594 kontrollimist, mis on mullusega võrreldes ligi pool tuhat rohkem.

 

Loe edasi...

24. 05. 2005.
20. aprillil 2005 võeti vastu uus TÄITEMENETLUSE SEADUSTIK.
Seadustik sätestab võlgniku, sissenõudja ja kohtutäituri õigused ja kohustused ning täitedokumendi täitmise menetluse.

 

Loe edasi...

24. 05. 2005.
20. aprillil 2005 võeti vastu uus TSIVIILKOHTUMENETLUSE SEADUSTIK.
Seadustik sätestab tsiviilkohtumenetluse reeglistiku.

 

Loe edasi...

13. 05. 2005.
Jõks õhutab kodanikke isikuandmeid kaitsma.
Õiguskantsler Allar Jõks soovitab inimestel oma isikuandmeid jagada üksnes hädavajalikel juhtumitel, sest andmekaitseseadused on puudulikud.

 

Loe edasi...

13. 05. 2005.
Õiguskantsleri andmekaitsealane teaduskonverents "Infonälg vs. privaatsusjanu".
Õiguskantsler korraldab 13. mail koostöös Saksa Rahvusvahelise Õiguskoostöö Fondiga rahvusvahelise andmekaitsealase teaduskonverentsi „Infonälg vs. privaatsusjanu“.

 

Loe edasi...

11. 05. 2005.
Dokumendipunkt.ee uued e-teenused.
Dokumendipunkt.ee avas teabekeskuse, mille eesmärgiks on lisaks dokumendi näidistele anda infot ja abi ettevõtete spetsiifikat arvestavate dokumentide koostamisel.

 

Loe edasi...

04. 05. 2005.
Notari kinnituse asemele tuleb digiallkiri.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on koostamisel äriseadustiku muudatused, mis näevad ette osa notariaalsete toimingute asendamise digitaalse allkirja kasutamisega.

 

Loe edasi...

04. 05. 2005.
Võimuliit tahab tööandja õigusi suurendada.
Valitsus teeks töötajast ja tööandjast võrdsed lepingupooled, vastased kaitseks pigem töötajat.

 

Loe edasi...

26. 04. 2005.
Lähiajal on oodata hagiavalduste massilist esitamist kohtule.
Seoses 3 aastat tagasi vastu võetud, 1.juuli 2002 kehtima hakanud võlaõigusseadusega lühenes paljude nõuete kehtivustähtaeg kolme aastani.

 

Loe edasi...

22. 04. 2005.
Alates 03.04.2005 jõustusid muudatused NÕUSTAMISTOETUSE määruse osas.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. aprilli 2004. a määruses nr 74 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme nr 2.1 "Ettevõtete arengu toetamine" osa “Nõustamistoetus” tingimused” (RTL 2004, 43, 727) tehti mitmeid muudatusi

 

Loe edasi...

20. 04. 2005.
Tartu Ülikooli Õigusinstituut korraldab 26.04.2005 koostöös Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumiga ja Eesti Autorite Ühinguga seminari "AUTORI ÕIGUS ÕIGLASELE TASULE: hüvitisest hüvituseni".
Seminar toimub teisipäeval, 26.04.2005 algusega kell 9.30 TÜ Õigusinstituudis, Kaarli pst 3, Tallinn.

 

Loe edasi...

20. 04. 2005.
Kehtestati isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid.
Vabariigi Valitsus kehtestas 18. märtsi 2005 määrusega isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid.

 

Loe edasi...

18. 04. 2005.
Dokumendipunkt.ee avas teabekeskuse.
Keskkonnas Dokumendipunkt.ee avati täna teabekeskus. Lisaks senisele dokumentide müügile saab dokumendipunktist ka abi ja konsultatsiooni konkreetse ettevõtte dokumentide koostamisel, esitada küsimusi ja anda portaali kohta tagasisidet.mis tutvustab ja müüb ettevõtetele ja eraisikutele vajalikke dokumente.

 

Loe edasi...