Tutvustus

Dokumendipunkt on portaal, mis tutvustab ja müüb ettevõtetele ja eraisikutele vajalikke dokumente. Meie teabekeskus avaldab artikleid ja uudiseid kõige aktuaalse kohta dokumentide valdkonnas.

Dokumendiportaali info põhjal saab vastuse küsimusele, milliseid dokumente on nii üldiselt kui igal konkreetsel juhul vaja.

Meie ostukeskuses on müügil järgmiste valdkondade dokumentide näidised:

Osaühingu asutamine, ümberkujundamine, likvideerimine;

Riigihankedokumendid: pakkumiskutse, protokollid ja käskkirjad ning pakkujale vajalikud dokumendid;

Töökorraldus. Siia kuuluvad näiteks ametijuhendid, ohutusjuhendid, personalidokumendid, tööseadusandluse lepingud, töösisekorra-alased dokumendid jpm;

Kinnisvara-alased dokumendid: rendilepingud, kinnisvarahalduse korraldamine;

Infotehnoloogia halduse leping, IT kasutuseeskiri;

Õigusemõistmine: avaldused, kaebused, hagid, pretensioonid ja nõuded ning vastused nendele;

Võlaõiguslepingud: müügileping, hoiuleping, kinkeleping käendusleping jpm

Dokumentide autorid on meie koostööpartneriteks olevad oma ala spetsialistid.

Kui lisaks olemasolevatele vajatakse veel mingeid dokumente, võib küsimustega pöörduda meie ja meie koostööpartnerite poole. Meie kaudu saab tellida nii konsultatsioone kui vajaduse korral ka kogu asutusesisese dokumentatsiooni koostamise.

Ootame enda uuteks koostööpartneriteks eksperte, kellel on pakkuda vajalikke dokumente ja dokumentide koostamise nõustamist.