IT eeskirjade koostamine

Asutuse töökorralduses on oluline kehtestada reeglid tagamaks arvutite sihipärane kasutamine, isikuandmete kaitse, turvalisus, andmete säilimine ja konfidentsiaalsus.

Aitame teie asutuse jaoks vajalike dokumentide koostamisel sh töösisekorraeeskirja, turvapoliitika, IT kasutus eeskirja, varukoopiate tegemise plaanide, konfidentsiaalsuslepingute ja turvapoliitika koostamisel.

Vajadusel viime läbi vastava koolituse, mis annab teile oskuse neid dokumente ise koostada.

Saatke oma kontaktandmed ja küsimus, võtame teiega 3 päeva jooksul ühendust.

Saate ka lisada oma dokumendi, mille osas teil on küsimused tekkinud.

Nimi

Telefoninumber

E-postiaadress

 

Küsimus

Lisa dokument 

Saadan