Konsultatsioonid

Dokumendipunktilt ja meie koostööpartneritelt saate abi ka juhul, kui meie müügisaalis vajalikku dokumenti ei ole või kui vajate spetsiaalselt enda jaoks koostatud või kohendatud dokumente.

Vastava dokumentatsiooni koostamiseks pakume abi järgnevates valdkondades:

ID-kaardi kasutamine või Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu oma andmete esitamine
IT eeskirjade koostamine
Andmetöötluse legaliseerimine
Infosüsteemide juriidiline analüüs
Töölepingute konsultatsioon
Raamatupidamise korraldamine
Ametijuhendite koostamine
Äriühingute asutamisdokumentide koostamine ja kontroll
Personalitöö korraldus ja dokumendihaldus
Töölepingute lõpetamise erinevad lahendid
Töötaja esindamine ettevõtte pankroti korral