Autorid

Meil müügilolevate dokumentide autorid on oma ala spetsialistid:

Uido Truija haldusasjad, tsiviilseadustik, karistusseadustik. Osaühingu dokumendid, võlaõiguslepingud, pankrotimenetluse dokumendid.

Liivia Mahlapuu infotehnoloogia-alased ning riigihangete dokumendid.
Sulev Jaanus kinnisvara halduse alased dokumendid.
Eneken Tikk õiguskaitse dokumendid.